Akershus
/
Nesoddtangen

NESODDEN TENNISKLUBB

Nesodden Tennisklubb ble stiftet 05.06.1971. I dag tilbyr klubben medlemskap til private og bedrifter, tenniskurs for barn, ungdom og voksne, fritidsordning og muligheter for å booke bane. Klubben oppfordrer alle som er på trening til å delta på turneringer, både de som spilles på Nesodden, i Follo-klubbene og i Oslo-regionen, og deltar selv med flere lag i divisjonstennis og det som er Norges Tennisforbund sitt NM for lag.

NTK har per i dag tre utebaner og tre flotte innebaner i egen hall, i tillegg til et styrketreningsrom, som alle betalende medlemmer i idrettslaget har tilgang til.  NTK har også egen Proshop med reduserte priser for medlemmer.

For utfyllende info om alle tennistilbud i klubben, besøk nesoddentennisklubb.org.

Historikk

I 1984 inngikk klubben avtale om at tennisklubben skulle få disponere en del av kommunens eiendom gnr. 2, bnr. 1 ved Berger til tennisbaner. Klubben fikk samme år, i etterkant av inngått avtale, prosjektert og opparbeidet 4 tennisbaner med egne midler og lån i daværende ABC-bank (nå DnB). Klubben tok opp lån på totalt kr 920.00,-, lånet ble nedbetalt uten kommunal støtte over noen år.

Festekontrakt og avtale med kommunen

I 1988 fikk klubbens formann Oddbjørn Clausen festekontrakt med 40 års varighet og avtale med kommunnen som ga grunnlaget for å sikre NTK eget areal til tennisformål. Kommunen stilte kun grunn til disposisjon, kommunen ga utover det verken tilskudd eller garanti. I tillegg skulle deler av anlegget, dvs. 1 tennisbane også kunne benyttes som hockeybane. Det var under forutsetning av at en ishockeyklubb eller kommunen måtte dekke noe av anleggskostnadene for å få tilgang til tennisbanen vinterstid og at tennisklubben samarbeidet med NIF, kommunen eller andre om dette når det ble aktuelt.(p.t. har ikke det vært aktuelt).

Medlemsvekst og behov for helårstilbud

Medlemsveksten og aktiviteten økte kraftig i løpet av 2 – 3 år, fra år 2000 til 2006 var det en kraftig medlemsvekst til ca 260 medlemmer. Spesielt stor var økningen blandt de aller yngste og de litt eldre juniorspillerne.

Tilbudet vinterstid ble for dårlig etterhvert som medlemsmassen økte,  det ble en utfordring å sikre nødvendig sporslig utvikling for de som ønsket å satse mer på tennis. Trening vinterstid skjedde delvis på Nesodden i Nesoddhallen som var lite egnet for tennis samt Bakkeløkka på Fagerstrand. I tillegg leide klubben baner på Riksanlegget for tennis på Hasle i Oslo, i tennishallen til Drøbak Tennisklubb og Abox  mulitisportsenter på Greverud. Sistnevnte alternativer medførte mye reising, men bedre spillerforhold siden dette var anlegg som var mer tilrettelagt for tennis.

Starten på arbeid med tennishall og historisk milepæl høsten 2013

I 1999/2001 var det ulik dialog og prosjekter mht. egen tennishall, bl.a. i knytning til dagens Nesoddhall, men uten at det kom frem til endelige og konkrete beslutninger om å iverksette bygging av egen tennishall.

Nesodden Tennisklubb vedtok på sitt årsmøte 1. mars 2005 å starte sitt arbeid med sikte på å søke om permanent tennishall for å kunne gi et bedre tilbud til sine medlemmer. Det ble tidlig klart at kommune i liten grad ville kunne bidra, men at tennisklubben måtte stå for alt arbeid med prosjektering, finansiering og drift på samme grunnlag som når utebanene ble bygget.

Bergerhallen blir en realitet

Høsten 2013 ble planene en realitet, Nesodden Tennisklubb sin nye tennishall Bergerhallen ble spilleklar med 3 innebaner og egen servicedel. Bl.a. kiosk/kjøkken og velutstyrt treningsrom.

Løredag 5. april 2014 var det offisiell åpning av Bergerhallen. 2014 var første ordinære driftsår som viste at halleprosjektet og muligheten for å drifte egen tennishall så absolutt er bærekraftig. Utviklingen og mulighetene fremover er positive.

Les mer
Ballvegg
Basseng
Cardio tennis
Drop-in timer
Dusj
Garderobe
Gratis baneleie
Gratis parkering
Grusbane
Hardcourt
Innendørs baner
Kafé
Klubbhus
Kunstgressbane
Minibane
Privattimer
Proshop
Sertifisert tennistrener
SFO-tennis
Spa
Strengetjenester
Tenniskurs voksne
Tennisskole
Treningsrom
Utendørs baner
Wifi
0
GENERELT
0.0%
FASILITETER
0.0%
BELIGGENHET
0.0%
TENNISTILBUD
0.0%
PRIS
0.0%