A password will be e-mailed to you.

Idrettsregistreringen 2016: Alle piler peker oppover, Kristiansand nær doblet medlemsantall

Antall medlemmer i tennisklubber øker, slik tendensen har vært de siste 10 år. Flere klubber opplevde i 2016 store økninger i medlemsmasse. Blant dem, Kristiansand Tennisklubb som hadde tett opp mot 100 prosent flere medlemmer enn foregående år. 

Resultatene fra Idrettsregistrering for 2016 var denne helgen blant underlaget når Norges Tennisforbund inviterte til Tennisforum og Tennistinget på Ullevål Stadion.

Idrettsregistreringen er norsk idretts årlige registrering av sine medlemmer. Det er alle klubbers eget ansvar å gjennomføre registreringen. Registreringen foregår hvert år i januar. Medlemstallet som skal registreres er pr 31.12. året før.

Noen raske fakta fra tennisåret 2016:

  • 26.598 var medlemmer i tennisklubber i 2016. Det er en økning på 1,99 prosent fra 2015.
  • 60 prosent er gutter og menn, 40 prosent er jenter og kvinner, mot henholdsvis 60,5 prosent / 39,5 prosent fordeling i 2015.
  • Største aldersgruppe er 26 år + (13.982 medlemmer fordelt på både kvinner og menn), etterfulgt av 6-12 år (5.992 medlemmer fordelt på både gutter og jenter).
  • 9.229 barn deltok i Tennisskolen. Det er en økning på 461 barn fra 2015.
  • 71 tennisklubber opplevde medlemsøkning, 60 tennisklubber opplevde nedgang i medlemstall og 6 klubber meldte uendret antall medlemmer sammenlignet med 2015.

Kilde: Norges Tennisforbunds Foreløpig Årsberetning 2017. Klikk på bildet for å lese årsberetningen i sin helhet.

Kilde: Norges Tennisforbunds Foreløpig Årsberetning 2017. Klikk på bildet for å lese årsberetningen i sin helhet.

Kilde: Norges Tennisforbunds Foreløpig Årsberetning 2017. Klikk på bildet for å lese årsberetningen i sin helhet.

TOPP 10

Størst tennisklubb i Norge er Stabekk Tennisklubb, med 1.076 medlemmer. Dette er en økning på 11 prosent fra foregående år. Stabekk Tennisklubb har også flest barn i Tennisskolen (500) sammenlignet med andre klubber og lag med tennis i Norge. Størst medlemsøkning i 2016 hadde Hitra IL Tennis.

Klikk på faner under for å se topp 10 fra tennisklubb-året 2016 (2015-tall i parantes). Klikk på klubbnavn for å komme til klubbens presentasjonsside i Nordic Tennis-kart:

  • Topp 10 tennisklubber med flest medlemmer
  • Topp 10 klubber med flest barn i Tennisskolen
  • Topp 10 klubber med størst medlemsøkning
1. (1) Stabekk Tennisklubb 1.076 (972)

2. (2) Oslo Tennisklubb 918 (881)

3. (4) Heming IL Tennis 835 (800)

4. (3) Eiksmarka Tennisklubb 802 (871)

5. (7) Holmenkollen Tennisklubb 782 (712)

6. (5) Stavanger Tennisklubb 770 (773)

7.  (6) Asker Tennisklubb 707 (733)

8. (8) Njård Tennis  689 (675)

9. (9) Sandefjord Tennisklubb 616 (619)

10. (16) Vestre Bærum TK 590 (479)

1. Hitra IL Tennis: 300% økning, 8 medlemmer (2)

2. Notodden Tennisklubb: 133% økning, 56 medlemmer (24)

3. Majorstuen Tennisklubb: 133% økning, 28 medlemmer (12)

4. Molde Tennisklubb: 112,5% økning, 17 medlemmer (8)

5. Oslo IF Tennis: 104,76% økning, 129 (63)

6. Kristiansand Tennisklubb: 93,87% økning, 316 medlemmer (163)

7. Skedsmo Tennisklubb: 91,3% økning, 88 medlemmer (46)

8. Voss IL Tennis: 89,19% økning, 70 medlemmer (37)

9. Søgne Tennisklubb: 86,21% økning, 54 medlemmer (29)

10. Kristiansund Tennisklubb: 85% økning, 37 medlemmer (20)

(Ønsker du å gjøre endringer / oppdateringer i klubbens presentasjonsside i Nordic Tennis-kart? Kontakt Christina på [email protected] eller på telefon 980 23 457.)

Foto: Kristiansand Tennisklubb

NORGES ELDSTE TENNISKLUBB IMPONERER

Norges eldste tennisklubb, Kristiansand Tennisklubb, hadde i 2016 en økning på hele 93,87 prosent, fra 163 medlemmer i 2015 til 316 medlemmer i 2016. Klubben er nå 25. største tennisklubb i Norge, sammenlignet med en 57. plass i 2015.

– 2016 var på mange måter et gjennombruddsår for oss. Etter at vi i flere år hadde jobbet hardt for å bygge opp anlegget, rettet vi i 2015 fokus på innholdet i klubben, forteller administrasjonsansvarlig i Kristiansand Tennisklubb, Svein Christian Wirak til Nordic Tennis.

– Vi ansatte høsten 2015 ITF-trener 3, René Aarup Olsen fra Danmark for å bygge opp innholdet i klubben. I løpet av 2016 begynte vi virkelig å se resultater av hans arbeid, og sammen med stor innsats fra flere nøkkelpersoner i klubben klarte vi faktisk å doble medlemsmassen.

– Vi hadde allerede drevet tennisskole om sommeren, men fra og med 2015 ble det lagt enda mer fokus på treningene, tennisskoler og nybegynnerkursene, og vi klarte å få flere og flere av de som deltok på ulike typer kurs til å bli medlemmer.

– I tillegg arrangerte klubben mange ulike turneringer og sosiale sammenkomster, som vi tror har vært med på å gi klubben mye positiv omtale og ført til økt oppmerksomhet om tennissporten i byen. De ulike tiltakene har ført til at mange av våre medlemmer opplever å få mye igjen for medlemskapet, hvor både sosiale, og trenings- og konkurransemessige hensyn blir ivaretatt.

Video: Kristiansand Tennisklubb filmet av Landskapsfotografene.no

Kristiansand Tennisklubb har lenge jobbet for å bygge et helårsanlegg for tennis, og i 2013 sto tre haller ferdig bygget. Det har skjedd store endringer på treningsanlegget også etter dette:

– Her har alt utenom flaggstanga blitt byttet ut. Alt fra å få nytt klubbhus, kontor, til flomlys på utebanene, og nå til slutt et helt nytt dekke i hallene. Det er en lettelse og en stolthet, sier formann i klubben, Øistein A. Wirak.

Klubben har brukt omlag 17 millioner kroner på innendørsanlegget på Lund, hvorav 1,9 millioner ble investert i 2017 i nytt innendørs dekke.

Les mer (via KristiansandAvis): Tipp topp tennisdekke

For første gang arrangerer klubben en A-turnering 10.-12. november, med kr. 10.000 i pengepremie.

– Med slike tiltak, forventer dere en like stor økning i antall medlemmer i 2017?

– Vi har gjennom 2017 erfart at den fine trenden har vedvart, og medlemsmassen er stabil. Vi satser på å være omkring 330 medlemmer ved årsskiftet, og den nøkterne driften og voksende medlemsmassen har muliggjort ytterligere forbedring av anlegget.

– Samtidig har det i løpet av de siste årene vokst seg frem et behov for å rette økt oppmerksomhet på det sportslige innholdet i klubben, og således var vi avhengige av moderne innendørsbaner. En “eliteturnering” markerer på mange måter starten på en periode med økt sportslig fokus. Hovedtrener René er svært opptatt av utvikling, og vi håper at det nå ligger tilrette for talentutvikling også i Kristiansand, forteller Svein Christian Wirak til Nordic Tennis.

Klikk på bildet for påmelding i Tournament Software.

Om planene fremover for Norges eldste tennisklubb, sier Svein Christian Wirak følgende:

– De kortsiktige planene er å få strømlinjeformet organisasjonen og det administrative arbeidet i klubben slik at hovedtrener kan få bedret sine arbeidsbetingelser for den videre klubb- og talentutviklingen. Sportslig håper vi å markere oss mer utenbys. Vår egen Tormod Næss (nestformann) vant i 2017 en sølvmedalje i veteran NM utendørs. Vi mangler en gullmedalje, og vi sier oss ikke fornøyd før den er i hus.

– Anleggsmessig er vi foreløpig godt fornøyd med tre utendørsbaner (kunstgrus) med flomlys og tre toppmoderne innendørsbaner. Vi har også fått med oss den rivende utviklingen innenfor padeltennis, så vi får se hva fremtiden bringer, sier Svein Christian til Nordic Tennis.

KRISTIANSUND TENNISKLUBB TRUKKET FRAM

Under fredagens Tennisforum i regi av Norges Tennisforbund, ble Kristiansund Tennisklubb trukket fram som en klubb som virkelig har gjort store endringer. I videoen under intervjuer Knut Eirik Bartnes styremedlem i Kristiansund Tennisklubb, Kjetil Johnsen:

– Kristiansund Tennisklubb har lang historie, men har slitt litt i motbakke i siste 10-15 år. Vi har tatt tak i anlegget i form av å få på nytt banedekke først og fremst. Også har vi hatt fokus på rekruttering av medlemmer. Vi har fått med oss bedrifter rundt oss og har hatt fokus på å være synlige i Kristiansund-bybildet og -mediabildet. Vi lyktes delvis med noe av det, fortalte Kjetil Johnsen, styremedlem i Kristiansund Tennisklubb.

Klubben opplevde en 85 prosent økning i medlemsmassen i 2016, fra 20 medlemmer i 2015 til 36 medlemmer i 2016.

REGISTRER TENNISKLUBBEN GRATIS I NORDIC TENNIS-KART